Notre Dame

Katedralen Notre Dame byggdes under en period av 200 år. Konstruktionen påbörjades av biskop Maurice de Sully omkring 1160.

Arkitekterna Lassus och Viollet-le-Duc spenderade 20 år på att restaurera det på 1800-talet för att reparera de skador som orsakades av revolutionen och de katastrofala förändringar som gjordes under 1800-talet.
Ett utmärkt exempel på gotisk arkitektur och dess torn stiger till en höjd av 69 m.
Notre Dame är också den mytiska inställningen av Victor Hugos roman The Hunchback of Notre Dame. Efter att ha gått 400 trappsteg kan du som besökare upptäcka sina fantastiska chimärer och höra bourdonringningen så som den var under Quasimodos dagar.

Lämna en kommentar